Úvod» Storage newsletter» Degaussing

Degaussing

Degaussing neboli demagnetizace je proces snižování nebo odstraňování zbytkového magnetického pole.

Původně byl použit za Druhé světové války pro eliminaci přirozeného magnetického pole lodí jako ochrana před magnetickými minami. Pro zajímavost ve Velké Británii bylo během války za pomoci deseti demagnetizačních stanic degaussováno přibližně 10000 lodí.

V současné době je takto označován proces bezpečné likvidace dat z magneticky zapsaných médií, jako jsou pevné disky - HDD, datové pásky (LTO, 3592, T10K, DLT, DDS, ....), audio kazety a video kazety,  působením silného magnetického pole.

Data jsou na magnetických médiích uchovávána vytvářením malých oblastí zvaných magentické domény s určitou orientací podle aplikovaného magnetického pole při zápisu. Degaussingem dochází ke změně orientace magnetických domén takovým způsobem, že uložená data jsou neobnovitelná. Při nesprávně provedeném degaussingu, díky magnetické remanenci, mohou být data i přesto částečně čitelná.

Starší média, jako jsou audio kazety, video kazety, floppy diskety, datové pásky DLT, DDS mohou být díky pevně zarovnaným čtecím a zapisovacím hlavám po degaussingu opětovně použity. Pevné disky a nové technologie datových pásek (LTO, 3592, T10K) jsou nadále nepoužitelné. Demagnetizací jsou totiž odstraněna nejenom samotná data, ale i tzv. servo control data, bez kterých médium není schopné určit, kde mají být data přečtena nebo kam zapsána.

Degaussing se provádí pomocí přístrojů zvaných degaussery. Jedním z nich je profesionální degausser ProDevice ASM120. Je to prvním automatický demagnetizátor, který je schopen vytvořit magnetické pole o intenzitě 11 000 Gaussů. Po použití takovéhoto zařízení mají uživatelé jistotu, že odstranění dat z nosičů je trvalé.