Úvod» Storage newsletter» LTO-5 a LTFS formát pro archivaci

LTO-5 a LTFS formát pro archivaci

LTO-5 a LTFS formát pro archivaci

LTO konsorcium – obchodní spojení firem HP, IBM a Quantum – pokračuje ve více než deseti letém úspěšném vývoji páskových technologiích uvedením další generace LTO-5. Nová generace formátu Linear Tape Open (LTO-5) nabízí očekávaný nárůst kapacity, odpovídající výkon, navíc nabízí další velmi zajímavou vlastnost: na datové pásce jsou obsaženy dva oddíly, podporující páskový souborový systém, umožňující přímý zápis souborů na pásku a čtení souborů z jiného počítače, souborový systém není závislý na operačním systému ani na použitých programech. Pro využití této nové vlastnosti společnost IBM vyvinula Linear Tape File System (LTFS) – lineární páskový souborový systém – , který je k dispozici zdarma pro operační systémy Linux, Mac a Windows.

Kapacita a přenosová rychlost

Technologie LTO-5 nabízí kapacitu 1,5TB s přenosovou rychlost 140 MB/s (bez komprimace). Oproti předchozí generaci (LTO-4) jde o dvojnásobný nárůst kapacity, ale pouze o 15 ti % nárůst přenosové rychlosti. Na dotaz proč byl zvolen tak relativně malý nárůst přenosové rychlosti, odpověděl Bruce Master (ze společnosti IBM, LTO konsorcium), že to bylo záměrné. V první řadě byl dodržen mezigenerační dvojnásobný nárůst kapacity, ale nárůst přenosové rychlosti byl snížen o 50 %. U generace LTO-3 byla přenosová rychlost 80 MB/s, a u LTO-4 120 MB/s. Při vývoji LTO-5 byl proveden podrobný průzkum mezi koncovými uživateli, analytiky a výrobci, a bylo zjištěno, že většina aplikací nevyužívá přenosové rychlosti mechanik LTO-4. Pokud by uživatelé požadovali vyšší kapacitu datových pásek a vyšší přenosovou rychlost, vedlo by to k nezbytnému zvýšení ceny mechanik; řekl Master. Do budoucna LTO konsorcium počítá s uspokojením potřeb uživatelů po zvýšení přenosové rychlosti a plánuje návrat k 50 ti % mezigeneračnímu nárůstu.

V současné době jsou plánované další tři generace - až do LTO-8. Příští generace, LTO-6, bude mít kapacitu 3,2 TB s přenosovou rychlostí 210 MB/s, LTO-7 6,4 TB s rychlostí 315 MB/s a LTO-8 kapacitu 12,8 TB s rychlostí 472 MB/s, vše nekomprimované. Podle názoru p. Mastra, do budoucna pravděpodobně zůstane zachována současná strategie zálohování – nejprve uložit data na disk a poté na pásku („disk first-then tape“) – a nikoliv tradiční model přímého ukládání dat na pásky, požívaný v předchozích generacích. Přestože zálohování disků není nic nového, LTO-5 nabízí další ještě možnosti např. ukládání kopií snapshotů, ukládání záloh obrazů, jak je obvyklé v prostředí VM (Virtual Mashine), umožňuje uživatelům využít možnosti poskytované současnou technologií LTO. Technologie LTO pravděpodobně také splní požadavky na zálohování multimediálních souborů.

LTFS

Technologie LTO-5 podporuje vytváření dvou oddílů s proměnnou velikostí na pásce, které mohou být využity zálohovacím softwarem a dalšími aplikacemi k přidání dalších funkcí. První hlavní implementací nových funkcí je LTFS (Long Term File Systém), který vyvinula a poskytla k bezplatnému stažení společnost IBM. LTFS je kompatibilní s Mac OS a Linuxem (verze pro Windows je očekávána v třetím čtvrtletí 2010), používá první oddíl k zápisu indexu, zatímco druhý oddíl pro zápis dat. Použití LTFS nejen, že významně zlepšuje přístupové doby a celkovou správu uložených dat, ale také automaticky popisuje uložená data a tím vytváří možnost přístupu k datům z jakéhokoliv počítače, na kterém je nainstalován software LTFS. Pro proces zálohování to znamená, že data mohou být za pomoci LTFS zapsána na pásku a přečtena kdekoliv, i případě, že zálohovací program není k dispozici.

Existují také i další použití tohoto systému: „Lze si ho představit jako přenosný 3 TB flash disk“ řekl Master, skutečný 3 TB souborový systém, přenosný a použitelný na různých OS. Další může být „páska NAS“, jako levný souborový server obsahující referenční data, který nepotřebuje neustále rotující disk.

LTFS nepodporuje pásky typu WORM a šifrování dat, nicméně u příštích generací se s touto podporou počítá. Možnost šifrování dat a použití pásek typu WORM byla poprvé uvedena u LTO-3, u mechanik LTO-4 a LTO-5 je také zahrnuta.

Bezpochyby základním použitím mechanik LTO-5 je archivace dat. Nově byla technologie LTFS a LTO-5 představena účastníkům veletrhu National Association of Broadcasters minulý měsíc. Tato technologie se setkala s velmi kladným přijetím u zástupců společností zabývajících se televizním vysíláním a společnostmi zpracovávajícími multimediální aplikace. Když si uvědomíme, s jak velkými objemy dat tyto společnosti pracují, je jejich zájem pochopitelný. Vysílání pořadů ve velkém rozlišení, 3D filmy a všeobecný nárůst obrázků ve vysokém rozlišení způsobil řádovou explozi dat. Použití LTO-5 v tomto průmyslu má velké ekonomické výhody (o 5 % nižší cena oproti médiím D5 broadcast format) a možnost použití v automatických páskových knihovnách. Technologie LTO míří do multimediálního a video průmyslu, kde, jak se zdá bude v dobré pozici s výhledem do budoucnosti. Několik výrobců hardwaru a softwaru se již spojilo do konsorcia Active Archive Aliance k podpoře a rozvoji páskových řešení v multimediálním průmyslu a vývoji aplikací pro archivaci těchto dat. LTFS může tomuto vývoji podstatnou měrou napomoci.

Co LTO-5 znamená pro systémové integrátory?

Konec tvrzení „datové pásky jsou mrtvé“. Skutečně by se mohlo zdát, že datové pásky se již nepoužívají. Používání technologií dedupe (omezení redundantních záloh) a off-site replikací dat vedlo k omezení používání datových pásek jako hlavního zálohovacího média, nicméně společnosti všech velikostí i nadále ukládají svá data na datové pásky především z bezpečnostních důvodů Podle zprávy LTO konsorcia z konce roku 2008, 60 % podniků, které dosud používají pouze disková řešení uvažuje o opětovném nasazení páskových mechanik do svých datových center. Pravděpodobně zde působí několik faktorů: cena energie, dostupnost, plocha datových center a i čistě ekonomické důvody (zvláště v případě 3 TB technologie LTO-5). Nyní s technologií LTFS, virtualizací dat, pásky nabízí další důvod pro jejich používání. Historicky se systémoví integrátoři odklonili od zálohování, a speciálně od zálohování na datové pásky, jako kategorii, o které se bude uvažovat v budoucnosti. Technologie LTFS dává do rukou systémových integrátorů další argumenty, které mohou zákazníkům předvádět.

Archivy jsou stále živé. Koncept IML (Information Life Management) a potřeba snadné dostupnosti dat způsobovaly problémy v tradičním IT pojetí. Potřebný software pro správu a pohyb dat byl velmi komplikovaný, obecně vzato nebylo tam příliš mnoho možností. Také nabízená hodnota byla převážně založena na vysoké ceně disků, ale se stále klesajícími náklady na diskové datové úložiště se v relativně nestabilním prostředí vytvořil prostor pro nové produkty. Díky explozi dat v oblasti multimédií, a průmyslu zpracujícím video a obrazová data, spotřebě energie, prostoru a cen, dokonce i v případě levných diskových polích, se datové pásky opět dostávají do pozice nejlepší technologie pro archivaci velkých objemů dat. V současné době, za pomoci technologie LTFS umožňující levné a jednoduché řešení ukládání referenčních dat, přichází doba opětného oživení páskových technologií. Systémoví integrátoři by měli v souladu s vývojem softwaru zahrnout tyto nové technologie do svých nabídek. Také by měli rozšířit obzory prodeje zálohovacích technologií do oblasti multimédií ve spolupráci s konzociem Active Archive Aliance.

O autorovi:

Eric Slak je senior analytik u Storage Switzerland, s více než 20 ti letými zkušenostmi v oblasti IT technologií, technického řízení, marketingu a prodeje řešení zálohování a archivace, instrumentace, zpracování obrazů dat a testování. V posledních 15 letech se zabýval ukládáním dat ve spolupráci s výrobci hardwaru a jako národní systémový integrátor se zabýval návrhy a implementacemi zálohovacích řešení na západě Spojených států.

Zdroj: http://searchstoragechannel.com