Úvod» Storage newsletter» Jak zlikvidovat důvěrná data?

Jak zlikvidovat důvěrná data?

S rychlým rozvojem IT technologií velmi často vyvstává potřeba výměny datových zařízení, jako jsou pevné disky, datové pásky a další zařízení. Tato média mnohdy obsahují důvěrná firemní data, která musí být chráněna před přístupem neoprávněných osob. Možné zneužití těchto dat je důvodem, proč je bezpečná likvidace tak důležitá.

V každé organizaci nebo firmě, kde se pracuje s důvěrnými daty (např. osobními údaji, čísly kreditních karet, informacemi o produktech, prodejními reporty, atd.), existuje nebezpečí jejich zneužití. Mnoho organizací řeší problém bezpečné likvidace médií obsahující takováto data.
Banky, pojišťovny nebo telekomunikační firmy jsou ze zákona povinny tato data likvidovat. Naneštěstí, některé z těchto organizací nepřistupují k likvidaci dat odpovědně, a to může ve svém důsledku vést ke ztrátám a trestní odpovědnosti.

Trvalá likvidace dat

Pouhé smazání souborů neznamená, že data byla z médií fyzicky odstraněna. Odborníci na IT technologie jsou schopni obnovit data dokonce i z nosičů, které byly formátovány. Mnoho organizací se zbavuje nebo prodává počítače obsahující důvěrná data týkající se svých zákazníků.
Pro bezpečnou likvidaci dat se používají dvě metody: programová (softwarová) a fyzická (hardwarová) metoda.
Softwarová metoda – spočívá ve smazání dat za pomoci programového vybavení od firmy BLANCCO a Ontrack, které jsou certifikovány firmami ABW, CESG a dalšími. Výhodou této metody je možnost opětovného použití smazaných médií.
Hardwarová metoda – spočívá v nevratném smazání dat z médií za použití demagnetizátorů (degausseru). Použitím demagnetizátoru dojde k úplnému a nevratnému smazání všech dat zapsaných na médiích.

Co je demagnetizace - degaussing?

Demagnetizace umožňuje trvalé odstranění magneticky zapsaných dat i z nefunkčních pevných disků, datových pásek, a umožňuje vrácení médií výrobci, nebo jejich ekologickou likvidaci. Demagnetizátor vytváří silné elektromagnetické pole, které je klíčové pro eliminaci dat. Data z datových pásek, typu LTO, 3592, T10K apod., pevných disků 2,5 a 3,5” jsou po demagnetizaci nenávratně smazána a média již nadále nejsou použitelná. Starší typy datových pásek např. DLT, DDS, audio a video kazety, lze po demagnetizaci opětovně použít.

DISKUS nabízí nevratné smazání dat z médií za použití demagnetizátorů (degausseru) - degaussing.