Úvod» Storage newsletter» Bezpečné mazání disků

Bezpečné mazání disků

Přesvědčit se, že klasický magnetický 2,5“ nebo 3,5“ pevný disk neobsahuje před jeho likvidací, odprodejem, odesláním na reklamaci nebo v rámci reorganizace firemních PC/NB soubory nebo složky s citlivými informacemi, které by mohly být zneužity, patří k základním povinnostem IT oddělení. Prostým použitím formátovacích utilit nebo FDISK příkazů k trvalému odstranění dat nedojde a jsme tak v případě jejich použití - zneužití vystaveni úniku citlivých dat, informací nebo ztrátě identity.

Možnosti bezpečného mazání klasických magnetických 2,5“ a 3,5“ pevných disků:

  1. Softwarové nástroje – jsou vhodné pro odstranění citlivých dat z pevných disků pro odprodej, v rámci reorganizace firemních PC/NB. Po jejich použití je obvykle možné disk opětovně použít.
  2. Hardwarové nástroje – jsou vhodné pro trvalou likvidaci nebo odeslání vadných disků na reklamaci. Po jejich použití již pevný disk nelze použít. Mezi tyto hardwarové nástroje patří jednak destroyery pro fyzickou likvidaci a především demagnetizátory – degaussery, které trvale zlikvidují data, aniž by disk fyzicky poškodily.

Představte si situaci. Firma likviduje 60 starých PC osazenými 160GB 3,5“ klasickými magnetickými pevnými disky s požadavkem bezpečné trvalé likvidace dat na instalovaných HDD.

Jako první použijeme softwarového nástroje Active KillDisk – Hard Drive Eraser. Tento program trvale zlikviduje data nejen  na pevných discích, ale i na jakémkoli paměťovém médiu. Nabízí několik certifikovaných postupů trvalé likvidace dat, včetně postupů certifikovaných americkým ministerstvem obrany. Placená verze poskytuje rozšířené certifikované způsoby nevratné likvidace dat. 160GB 3,5“ disk připojíme prostřednictvím eSATA Docking Station s externím napájením (testovací stanice - intel core i5, 4GB RAM, 500GB 7200rpm HDD, 64bit Windows 7 Professional).

Následujicí obrázky ukazují použití metody One Pass Zeros (1pass). Neberme v potaz, že pro bezpečnou trvalou likvidaci se doporučují 3 cykly. Z následujího obrázku je vidět celkovou dobu použité metody 3 hod 29 min.

Jako druhou metodu použijeme hardwarového nástroje – degausseru ProDevice ASM120. Tento přístroj trvale likviduje data pomocí magnetického pole o intenzitě 11 000 Gaussů. Celková doba likvidace jednoho disku je nezávislá na jeho kapacitě a i s přípravou trvá 45sec. 

Softwarové mazání 160GB 3,5" HDD celková doba likvidace dat 3hod 29sec
Hardwarové mazání - Degaussing 160GB 3,5" HDD
celková doba likvidace dat 45sec

Z této modelové situace a srovnání softwarové metody s degaussingem je vidět, že jednoznačně efektivnější metoda je degaussing.

Přínosy a výhody degaussingu:

  1. Efektivní a rychlé řešení i při větším počtu likvidovaných disků
  2. Rychlá a nevratná likvidace nezávislá na kapacitě (likvidace až do úrovně low-level formátu)
  3. Možnost řešení v prostorách zákazníka
  4. Možnost zápůjčky a předplacení demagnetizačních cyklů
  5. Snadné a uživatelsky přívětivé ovládání  

Máte zájem o službu Degaussing?

Více informací o službe Degaussing najdete zde nebo nás kontaktujte.