Úvod» Storage newsletter» Zacházení s kazetami LTO

Zacházení s kazetami LTO

Tento dokument popisuje požadavky prostředí a specifikaci a doporučení pro transport a zacházení s páskovými kazetami Linear-Tape Open (LTO).


PROSTŘEDÍ PRO KAZETY LTO


Provozní prostředí:
teplota:10°C až 45°C
relativní vlhkost:10% až 80%
kondenzující vlhkost při teplotě: max. 26°C
Před použitím by kazety měly být ponechány po dobu 24 hodin v daném prostředí.
Podmínky krátkodobého skladování:

Pro krátkodobé skladování by kazety měly být skladovány podle následujících podmínek:
teplota:16°C až 35°C
relativní vlhkost:20% až 80%
kondenzující vlhkost při teplotě: max. 26°C
Podmínky krátkodobého skladování jsou doporučeny pro kazety skladované maximálně šest měsíců.

Podmínky pro skladování archivních kazet:
Archivní kazety by měly být skladovány podle následujících podmínek:
teplota:16°C až 25°C
relativní vlhkost: 20% až 50%
kondenzující vlhkost při teplotě: max. 26°C
Podmínky skladování archivních kazet jsou doporučeny pro skladovaní delší než šest měsíců.

Podmínky pro transport kazet:
Během transportu kazet je doporučeno dodržovat za následujících podmínek:
teplota:-23°C až 49°C
relativní vlhkost: 5% až 80%
kondenzující vlhkost při teplotě: max. 26°C
Na kazetě nebo uvnitř kazety se nesmí vyskytnout kondenzující voda.

Rozptylové magnetické pole v každém bodě kazety nesmí překročit hodnotu 4 000 A/m. Na kazetě se nesmí vyskytnout
kondenzující voda.

POZNÁMKA: Lokální přehřátí kazety nad 52°C může způsobit trvalé zničení kazety.
Pokud by kazeta byla při skladování nebo transportu vystavena podmínkám přesahující výše uvedené hodnoty, je nutné kazetu
temperovat v provozním prostředí po dobu rovnou či delší než byla doba, po kterou byla kazeta mimo provozní prostředí,
maximálně však 24 hodin. Na kazetě nebo uvnitř kazety se nesmí vyskytnout kondenzující voda.

 

TRANSPORT A SKLADOVÁNÍ KAZET


Pro zaručení životnosti kazet a zapsaných dat je nezbytné jejich správné balení. Kazety dodávané v nesprávném balení mohou být zničeny, což vede ke ztrátám dat nebo zkrácení životnosti kazet.

Přeprava kazet mimo pracoviště


1) Kazetu pro přepravu vložte do jewel-case (plastový obal, ve kterém je balena většina nových kazet) pro ochranu kazety
před vlhkostí, kontaminanty a fyzickým poškozením. Pokud nemáte jewel-case k dispozici, vložte kazetu do plastového obalu.
2) Vložte kazetu do kartónového obalu, který splňuje následující podmínky: odolnost proti prasknutí 100 kg, odolnost
prasknutí hran 16 kg, celková hmotnost 32 kg
3) Před vložením kazety do kartónového obalu by měla být kazeta zabalena v několika vrstvách v bublinkové fólii, po vložení
kazety do kartónového obalu, by měly být vloženy další vrstvy bublinkové fólie do horní části obalu. Je doporučeno, aby
bublinková fólie přesahovala kazetu ze všech stran alespoň o 10 cm a aby bylo zamezeno pohybu kazety v obalu.

Přeprava více kazet za použití obalu DataGuard:
Pokyny pro přepravu kazet v DataGuard:
Není zapotřebí dalšího přebalu.

Poznámka: Pouze pokud jsou kazety přepravovány v DataGuardu není nutné použití jewel-case.

Přeprava více kazet za použití obalu Turtlecase

Pokyny pro balení kazet v Turtlecase Cartridge Container s obalem.
1. Nejprve kazety vložte do jewel-case a pak do Turtlecase.

2. Za použití pěnových konců přebalového obalu uchopte pěnový panel s výklopnou stranou směrem k vám. Pevně přitáhněte
výklopnou část k sobě, až se posune na své místo. Postup opakujte pro zbývající strany.

3. Tak jak je znázorněno, posuňte přes pěnový konec Turtlecase. Ujistěte se, že pěnový panel je přitlačen ke konci Turtlecase.
Postup opakujte i na druhém konci.

4. Kompletní balíček vložte do přepravního obalu.

5. Uzavřete přepravní obal a přelepte ho samolepící páskou.

Poznámka: Pro správné uskladnění musí být kazety v Turtlecase uloženy v jewel-case. Pro Turtlecase je také nutný vnější
přepravní obal.