Úvod» Novinky» Proč bezpečně mazat data?

Proč bezpečně mazat data?

Řada komerčních i nekomerčních subjektů má propracovanou politiku pro přístup k datům a informacím na principu uživatelských práv. Některé jdou i dále a řídí práci s externími paměťovými médii, jako jsou externí pevné disky, USB flash paměti a paměťové karty.  Časté požadavky na IT jsou i na omezování online komunikátorů (ICQ, SKYPE), emailu a sociálních sítí. Všechny tato bezpečnostní opatření mají svého společného jmenovatele a tím je ochrana informací před zneužitím.

O jaké informace se jedná je potřeba pečlivě rozlišovat. V případě např. obchodní firmy a úniku čistě obchodních informací je v podstatě ohrožen „pouze“ zisk samotné firmy. V případě, že firma nebo organizace zpracovává osobní údaje jiných osob, vstupuje do hry i zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. dubna 2012. Tento zákon má celou řadu změn a nejaktuálnější údaje jsou k nalezení na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajůKromě zákonů platných v České republice je potřeba počítat i s nadřazenou Evropskou ochranou osobních údajů.

Myslíte si, že chránit data před zneužitím výše popsaným  způsobem stačí ?

Víte, jak se ve vaší firmě nebo organizaci nakládá s pevnými disky z PC nebo notebooků určených k likvidaci nebo reklamaci? Víte, co se děje se starými datovými páskami (LTO, DLT, DDS, 3592, T10K)?

V dnešní době i průměrně vzdělaný laik v IT ví, že pouhé smazání dat nezaručí, že data byla z datových nosičů smazána. Odborníci na IT technologie jsou dokonce schopni získat data i z formátovaných a mechanicky poškozených disků. Tímto způsobem mohou být data zneužita a v případě osobních údajů můžete být vystaveni postihu v rámci zákona č 101/2000 Sb..

Způsobem jak tomuto předejít je metoda bezpečného mazání dat – DEGAUSSING (Demagnetizace).  Tato metoda využívá pro mazání dat magnetické pole o vysoké intenzitě za pomoci speciálního přístroje zvaného Degausser. Magnetické pole o vysoké intenzitě zaručí, že data budou smazána neobnovitelně.

Stále více firem a organizací volí z bezpečnostních důvodů po degaussingu následnou fyzickou likvidaci datových médií pomocí destroyerů. Destroyery provedou totální fyzickou destrukci datových médií.

DISKUS, spol. s r.o. nabízí služby Degaussingu a Destrukce datových médií.