Úvod»  O firmě» Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi firmou DISKUS, spol. s r.o. (dále jen "prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen "kupující")

Prodávající

DISKUS, spol. s r.o.
Kunětická 2534/2
120 00 Praha 2
IČO: 411 95 183
DIČ: CZ41195183


Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze Oddíl C, vložka 4503

Kupující

Koncový uživatel - při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími.

Dealer - právní vztahy prodávajícího s prodejcem výpočetní techniky výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena všeobecným obchodním podmínkám.

II. Bezpečnost a ochrana informací


Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícím se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

III. Objednávky

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, kdy není konkrétní zboží na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám.

Objednávky je možné provést následujícími způsoby:

prostřednictvím elektronického obchodu na www.cdrshop.cz
e-mailem
osobně
faxem
telefonicky

Přijaté objednávky jsou závazné a lze je zrušit pouze se zaplacením storno poplatku, jehož výše je 10% z ceny objednaného zboží.

IV. Odstoupení od smlouvy koncovými spotřebiteli

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží v souladu se zákonem č. 367/2000 Občanského zákoníku, objednal-li zboží jinak než osobně, tzn. byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek opotřebení a v původním obalu (v případě opotřebení a poškození obalu je prodávající oprávněn požadovat po spotřebiteli úhradu nákladů na uvedení výrobku do původního stavu) a s veškerým příslušenstvím poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zboží prodávajícímu). Prodávající, po obdržení vráceného zboží, vrátí kupujícímu odpovídající částku po odečtení nákladů na dopravu předem dohodnutým způsobem.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv

- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, spočívajících ve hře nebo loterii.

V. Informace o produktech v internetovém katalogu a cenících prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

VI. Platební podmínky

- platba v hotovosti při nákupu

- platba předem bankovním převodem

- na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)

- platba faktury převodním příkazem (14 dní splatnost)

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

VII. Dodací podmínky

- Osobní odběr: Zboží může převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

- Zaslání přepravní službou: Je možné sjednat i jiný způsob předání.Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem nebo telefinicky, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky nelze brát zřetel.

VIII. Záruční podmínkyZáruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

IX. Závěrečná ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 26.10.2005 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.